afieravoti

afieravoti
×afieravóti, -ója, -ójo; SD219 žr. apieravoti: Galvijus (jaučius) afieravosi BB2Moz20,24. | refl.: Afieravojuosi kam SD219.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apsisavoti — 1 apsisavoti 1. J žr. apsavinti 1 (refl.): Papa mun leido kumelį apsisavoti Kv. Senosios Žagarės apleistos bažnyčios turteliais apsisavojo M.Valanč. 2. tr. pripažinti savu: Iš pradžių višta kirto svetimą viščiuką, o paskui apsisavojo Rs. 3. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplėšti — tr., atplė̃šti, ia, àtplėšė 1. SD212, R122, J, K, Š atidrėksti nuo paviršiaus, atlupti: Kambaryje keliose vietose atplėšė grindis ir vis kažko kruopščiai ieškojo rš. Afieravoti ant ugnies, būtent: jo taukus, visą uodegą, nug pečių atplėštą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsakyti — 1 atsakyti NdŽ 1. tr. SD214, H156, R, Sut, J, K, Š duoti informaciją į klausimą: Atsakau, atsakymą duomi R54. Ir va ką jis man atsakė paklaustas Blv. Kaip klausia, teip ir atsãko Ds. Klausiau ir jį, bet nieko neatsakė J.Jabl. Kurmonas atsãkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ingštis — sm. inkstas: Afieravoti: visus taukus vidurių ir du ingščiu su taukais, kurie ant jų yra pas strėnas, ir tinklą aplinkui kepenas, su ingščiais nuplėšytą BB3Moz3,4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išradimas — išradìmas sm. (2) 1. DŽ1 išrastas daiktas ar dalykas: Mūsų mokslininkų kūrybą įkvepia žinojimas, kad jų darbas, jų išradimai greit įgyvendinami ir panaudojami žmonijos labui sp. Išradìmas yra realiai pagrįsta vertinga išmonė FT. Gal už pakūtą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rauginti — raugìnti ( yti), ina, ino tr. K; H, R, N 1. daryti rūgštų, leidus fermentuotis, rūgti: Raugìntas pienas, atmieštas prėsku, valyvesnis Sv. Rūtų lapai su raugintu pienu – nuo akių skaudėjimo Grž. Va, kad būt dabar raugìntų agurkų, tai valgyčia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaikas — vaĩkas sm. (4) KI421,685, KGr112, Sch 133,142, L, Š, Rtr; SD116,28, SD283,549, Sut, I, BzB337, LsB187 1. R, R85,223, MŽ, MŽ112,297, LL29 tėvams sūnus ar duktė: Tas tėvas turi daug vaikų̃ K. Bit jam daugis vaikų̃ Zt. Visas džiaugsmas su vaikaĩs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienatai — prt. BzB338 žr. 1 vienat 1: Kožnus metus turėjo afieravoti vienatai tas pačias afieras BBPvŽ10,1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ženklinti — ( yti K, DrskŽ; Q638), ina, ino tr. KBII190, K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, OGLII408, KŽ, žeñklinti ZtŽ; SD448, H163, R, R410, MŽ, MŽ553, I, M, L, ŠT34,131, ŽŪŽ132 1. daryti ženklą, žymėti: Žyminu, pėtnavoju, ženklinu SD110. Ėrus, oželius, žąselius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”